Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo Tennis

Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo Tennis

HLV: ĐÌNH CẢNH Liên hệ: 0917 357 769 - 0901.319.779

Khai Giảng
2016-10-20 17:00:00 7571

Đăng ký dạy cho các công ty đoàn thể

>> Đây là những lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu của công ty

hay đoàn thể đề ra

+++ Đẩy mạnh phong trào về môn tennis trong công ty

+++ Dạy cơ bản và nâng cao cho lãnh đạo và nhân viên

+++ Lập đội tuyển cho công ty, nâng cao trình độ và thi đấu giải

+++ Tổ chức thi đấu giải và sự kiên cho công ty có nhu cầu

 

:: Đăng ký dạy cho các công ty đoàn thể

:: Đăng ký học theo nhu cầu cá thể hay nhóm

:: Đăng Ký Theo Lớp Hoctennis.vn

Bình luận