Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo Tennis

Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo Tennis

HLV: ĐÌNH CẢNH Liên hệ: 0917 357 769 - 0901.319.779

Khai Giảng
2016-10-20 17:00:00 10352

Đăng ký học theo nhu cầu cá thể hay nhóm

>> Đây là một lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu theo từng

học viên hay nhóm bạn

+++ Đã có giờ và sân muốn mời chúng tôi về dạy

+++ Có nhu cầu học nhưng chưa có sân nhờ chúng tôi liên hệ dùm

 

:: Đăng ký dạy cho các công ty đoàn thể

:: Đăng ký học theo nhu cầu cá thể hay nhóm

:: Đăng Ký Theo Lớp Hoctennis.vn

Bình luận